Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

sanczo
5683 f06f
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
sanczo
7068 0b23
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
sanczo
Reposted fromfungi fungi viafadenb fadenb
sanczo
6567 b41d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavimes vimes
sanczo
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatranta atranta
sanczo
proszę wytłumacz to
sanczo
Do you remember
When we fell in love
We were so young and innocent then
Do you remember
How it all began
It just seemed like heaven so why did it end?
Do you remember
Back in the fall
We'd be together all day long
Do you remember
Us holding hands
In each other's eyes we'd stare
Do you remember
How we used to talk
We'd stay on the phone at night till dawn
Do you remember
All the things we said like
I love you so I'll never let you go
Do you remember
Back in the Spring
Every morning birds would sing
Do you remember
Those special times
They'll just go on and on
In the back of my mind
Those sweet memories
Will always be dear to me
And girl no matter what was said
I will never forget what we had

March 13 2018

sanczo
A gdy się zejdą, raz i drugi,
kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością,
bardzo się męczą, męczą przez czas długi,
co zrobić, co zrobić z tą miłością.

***

że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie
śpią,
ona na pamięć to umie.
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć,


***

A gdy się czasem w życiu uda,
kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po
przejściach.
Kąt wynajmują gdzieś u ludzi
i łapią, i łapią trochę szczęścia.
On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi
nogami,


***


A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć,
lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
— tak, te oczy mogą kłamać i tak, kurwa, ja mógłbym serce złamać
Reposted bypoolun poolun

March 07 2018

sanczo
7417 a2f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakingtama kingtama
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaszydera szydera
sanczo
8032 1805
Heard that too many times.
Reposted fromdobby dobby
sanczo
7422 6e7f 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaHypothermia Hypothermia
sanczo
sanczo
8720 f207
Reposted fromhagis hagis viatinygingergirl tinygingergirl
sanczo
1788 94e9 500
Reposted from2017 2017 viastopy stopy
sanczo
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
sanczo
7158 650b
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne

February 28 2018

sanczo
To życie jak ze snu, choć w tydzień trzeba znów zarobić
Spuścić wpierdol, dać się pobić
Żeby w weekend się odrodzić
Nie będę ci truł
Już nie da tego się odrobić
Tak więc trudno i co zrobić
Byle bardziej nie zaszkodzić
— Sobolewski Michał
sanczo
I chociaż dziś chciałbym odkupić winy
Uwierz kochanie, że nie da się

Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy
A przecież ty dla mnie nie zatracisz się
— nikt cię tak nie wkurwi jak ty sam siebie

February 21 2018

sanczo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl